vaiskis

vaiskis
×váiskis sm. (1) 1. istor.: Didysis vaiskis – sen[osios] Lenkijos sritinis tvarkininkas, turėjęs pareigas rūpintis srities (pavieto ar žemės) saugumu tuo metu, kai bajorija išvykdavo į karą EncVI677. Be teismų pareigūnų, joje (apskrityje) buvo maršalka, pakamaris, vėliavininkas, vaiskis, mokesčių rinkikas, kaštelionai . 2. gėrimų prižiūrėtojas dvare: Váiskio žirgas, váiskio žirgas, tai ne tavo, berneli (d.) Al.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tvarkininkas — tvarkiniñkas, ė smob. (2) NdŽ, KŽ, tvar̃kininkas ( inykas) (1) Msn; Rtr, Ser 1. žr. tvarkytojas 1: Tvarkos užveizdas, tvarkiniñkas BŽ29. Pokylio tvarkininkas suplojo tris kartus delnais rš. Didysis vaiskis (tribunus) – sen[ovės] Lenkijos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”